۱۲۸۴ (قمری)، هزار و دویست و هشتاد و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پنجم مه سال ۱۸۶۷ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰ 

سال: ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ - ۱۲۸۴ - ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

میرزا محمدخان سپهسالار،سپهسالار و صدراعظم ناصرالدین شاه

وابسته ویرایش