۱۲۸۲ (قمری)، هزار و دویست و هشتاد و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و هفتم مه سال ۱۸۶۵ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰ 

سال: ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ - ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش