۱۲۸۵ (قمری)

۱۲۸۵ (قمری)، هزار و دویست و هشتاد و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و چهارم آوریل سال ۱۸۶۸ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰ 

سال: ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ - ۱۲۸۵ - ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش