۱۲۸۳ (قمری)

۱۲۸۳ (قمری)، هزار و دویست و هشتاد و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با شانزدهم مه سال ۱۸۶۶ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰ 

سال: ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳ - ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش