۱۳۰۶ (قمری)، هزار و سیصد و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفتم سپتامبر سال ۱۸۸۸ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰ 

سال: ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ - ۱۳۰۶ - ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹

رویدادها ویرایش

اعزام حسینقلی صدرالسلطنه حاجی واشنگتن اولین سفیر ایران به آمریکا در دوازدهم محرم این سال

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش