۱۳۱۲ (قمری)

۱۳۱۲ (قمری)، هزار و سیصد و دوازدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پنجم ژوئیه سال ۱۸۹۴ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰ 

سال: ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵

رویدادهاویرایش

وفات میرزای شیرازی

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. صاحب حکم تحریم تنباکو در عهد ناصرالدین‌ شاهی