۱۳۱۴ (قمری)

۱۳۱۴ (قمری)، هزار و سیصد و چهاردهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوازدهم ژوئن سال ۱۸۹۶ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰ 

سال: ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ - ۱۳۱۴ - ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

ذیقعدهویرایش

درگذشتگانویرایش

انیس الدوله همسر ناصرالدین شاه قاجار

وابستهویرایش