۱۳۱۴ (قمری)

سال هجری قمری

۱۳۱۴ (قمری)، هزار و سیصد و چهاردهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوازدهم ژوئن سال ۱۸۹۶ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰ 

سال: ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ - ۱۳۱۴ - ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

ذیقعده ویرایش

درگذشتگان ویرایش

انیس الدوله همسر ناصرالدین شاه قاجار

وابسته ویرایش