۱۳۲۵ (قمری)

سال هجری قمری

۱۳۲۵ (قمری)، هزار و سیصد و بیست و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهاردهم فوریه سال ۱۹۰۷ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰ 

سال: ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ - ۱۳۲۵ - ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش