۱۳۲۳ (قمری)

۱۳۲۳ (قمری)، هزار و سیصد و بیست و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هشتم مارس سال ۱۹۰۵ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰ 

سال: ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ - ۱۳۲۳ - ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

تاج الملوک (ام الخاقه)

وابستهویرایش