۱۳۲۲ (قمری)

سال هجری قمری

۱۳۲۲ (قمری)، هزار و سیصد و بیست و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هجدهم مارس سال ۱۹۰۴ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰ 

سال: ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش

وابسته

ویرایش