۱۳۲۹ (قمری)، هزار و سیصد و بیست و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوم ژانویه سال ۱۹۱۱ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰ 

سال: ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ - ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

== درگذشتگان ==میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی

وابسته ویرایش