۱۳۳۱ (قمری)

۱۳۳۱ (قمری)، هزار و سیصد و سی و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با یازدهم دسامبر سال ۱۹۱۲ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰ 

سال: ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش