۱۳۲۸ (قمری)

۱۳۲۸ (قمری)، هزار و سیصد و بیست و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سیزدهم ژانویه سال ۱۹۱۰ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰  ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰ 

سال: ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ - ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان

وابسته