۱۳۵۳ (قمری)، هزار و سیصد و پنجاه و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با شانزدهم آوریل سال ۱۹۳۴ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰ 

سال: ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ - ۱۳۵۳ - ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها عیدقربان چه روزی بوده ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش