۱۳۵۱ (قمری)

سال هجری قمری

۱۳۵۱ (قمری)، هزار و سیصد و پنجاه و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفتم مه سال ۱۹۳۲ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰ 

سال: ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ - ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش