۱۳۵۴ (قمری)

۱۳۵۴ (قمری)، هزار و سیصد و پنجاه و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پنجم آوریل سال ۱۹۳۵ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰ 

سال: ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ - ۱۳۵۴ - ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش