۱۳۵۲ (قمری)

۱۳۵۲ (قمری)، هزار و سیصد و پنجاه و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و ششم آوریل سال ۱۹۳۳ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۲۰  ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰ 

سال: ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ - ۱۳۵۲ - ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش