۱۳۶۸ (قمری)

سال هجری قمری

۱۳۶۸ (قمری)، هزار و سیصد و شصت و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سوم نوامبر سال ۱۹۴۸ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰ 

سال: ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ - ۱۳۶۸ - ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش