۱۳۶۷ (قمری)

۱۳۶۷ (قمری)، هزار و سیصد و شصت و هفتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پانزدهم نوامبر سال ۱۹۴۷ میلادی است.

سده: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه: ۱۳۳۰  ۱۳۴۰  ۱۳۵۰  ۱۳۶۰  ۱۳۷۰  ۱۳۸۰  ۱۳۹۰ 

سال: ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ - ۱۳۶۷ - ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

مناسبت‌هاویرایش