۱۴۲۳ (قمری)

۱۴۲۳ (قمری)، هزار و چهارصد و بیست و سومین سال در گاه‌شماری هجری قمری قراردادی و کبیسه است. اول محرم این سال برابر با پانزدهم مارس سال ۲۰۰۲ میلادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰  ۱۴۵۰ 

سال: ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ - ۱۴۲۳ - ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش