۱۴۲۵ (قمری)

۱۴۲۵ (قمری)، هزار و چهارصد و بیست و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و دوم فوریه سال ۲۰۰۴ میلادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰  ۱۴۵۰ 

سال: ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ - ۱۴۲۵ - ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش