۱۴۲۴ (قمری)

۱۴۲۴ (قمری)، هزار و چهارصد و بیست و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پنجم مارس سال ۲۰۰۳ میلادی است.

سده: سده ۱۴ - سده ۱۵ - سده ۱۶
دهه: ۱۳۹۰  ۱۴۰۰  ۱۴۱۰  ۱۴۲۰  ۱۴۳۰  ۱۴۴۰  ۱۴۵۰ 

سال: ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ - ۱۴۲۴ - ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش