دهه ۱۵۴۰ (پیش از میلاد)

(تغییرمسیر از ۱۵۴۰ (پیش از میلاد))

دهه ۱۵۴۰ (پیش از میلاد) صد و پنجاه و چهارمین دهه قبل از مبدا شروع تقویم میلادی است.

سده: سده ۱۵ - سده ۱۶ - سده ۱۷
دهه: ۱۵۱۰  ۱۵۲۰  ۱۵۳۰  ۱۵۴۰  ۱۵۵۰  ۱۵۶۰  ۱۵۷۰ 

سال: ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ - ۱۵۴۰ - ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳

مناسبت‌ها

رویدادها

زادگان

درگذشتگان