باز کردن منو اصلی

مناسبت‌هاویرایش

وقایعویرایش

  • ۱۳۳۶ (قمری) - صدور حکم جهاد توسط عبدالحسین لاری علیه انگلیس که منجر به جنگ شدید عشایر ولایت فارس با نیروهای انگلیسی‌ شد. (در جریان جنگ جهانی اول)

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش