۲۳ (قمری)

(تغییرمسیر از ۲۳ قمری)

۲۳ (قمری)، بیست و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و دوم نوامبر سال ۶۴۳ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: −۱۰  ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰ 

سال: ۲۰ ۲۱ ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ ۲۵ ۲۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش