۲۵۷ (قمری)

سال هجری قمری

۲۵۷ (قمری)، دویست و پنجاه و هفتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سوم دسامبر سال ۸۷۰ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۲۰  ۲۳۰  ۲۴۰  ۲۵۰  ۲۶۰  ۲۷۰  ۲۸۰ 

سال: ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش