۲۵۹ (قمری)، دویست و پنجاه و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با یازدهم نوامبر سال ۸۷۲ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۲۰  ۲۳۰  ۲۴۰  ۲۵۰  ۲۶۰  ۲۷۰  ۲۸۰ 

سال: ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ - ۲۵۹ - ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش