۲۹ (قمری)، بیست و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفدهم سپتامبر سال ۶۴۹ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: −۱۰  ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰ 

سال: ۲۶ ۲۷ ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ ۳۱ ۳۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش