۳۱ (قمری)، سی و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و هفتم اوت سال ۶۵۱ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰  ۶۰ 

سال: ۲۸ ۲۹ ۳۰ - ۳۱ - ۳۲ ۳۳ ۳۴

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش