۳۲۶ (قمری)، سیصد و بیست و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سیزدهم نوامبر سال ۹۳۷ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۲۹۰  ۳۰۰  ۳۱۰  ۳۲۰  ۳۳۰  ۳۴۰  ۳۵۰ 

سال: ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹

رویدادهاویرایش

ابوالفضل بلعمی از وزارت شاه سامانی کنار گذاشته شد و جیهانی جای او را گرفت.[۱]

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

منابعویرایش

  1. دیوان رودکی سمرقندی. بر اساس نسخه: سعید نفیسی و ی. براگینسکی. مؤسسه انتشارات نگاه. چاپ دوم. ۱۳۷۶. ص۱۶.