۳۲۵ (قمری)، سیصد و بیست و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و چهارم نوامبر سال ۹۳۶ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۲۹۰  ۳۰۰  ۳۱۰  ۳۲۰  ۳۳۰  ۳۴۰  ۳۵۰ 

سال: ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ - ۳۲۵ - ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش