۳۸۴ (قمری)، سیصد و هشتاد و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیستم فوریه سال ۹۹۴ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۵۰  ۳۶۰  ۳۷۰  ۳۸۰  ۳۹۰  ۴۰۰  ۴۱۰ 

سال: ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش