۳۸۳ (قمری)

۳۸۳ (قمری)، سیصد و هشتاد و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سوم مارس سال ۹۹۳ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۵۰  ۳۶۰  ۳۷۰  ۳۸۰  ۳۹۰  ۴۰۰  ۴۱۰ 

سال: ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش