۵۱۳ (قمری)

۵۱۳ (قمری)، پانصد و سیزدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و یکم آوریل سال ۱۱۱۹ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۴۸۰  ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰ 

سال: ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ - ۵۱۳ - ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش