۵۱۴ (قمری)

۵۱۴ (قمری)، پانصد و چهاردهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نهم آوریل سال ۱۱۲۰ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۴۸۰  ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰ 

سال: ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ - ۵۱۴ - ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش