۵۱۷ (قمری)

یک سال در تقویم قمری

۵۱۷ (قمری)، پانصد و هفدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با «۸ مارس ۱۱۲۳» میلادی و «۱۶ اسفند ۵۰۱» هجری شمسی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۴۸۰  ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰ 

سال: ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ - ۵۱۷ - ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش