۵۱ (قمری)، پنجاه و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و یکم ژانویه سال ۶۷۱ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰  ۶۰  ۷۰  ۸۰ 

سال: ۴۸ ۴۹ ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ ۵۳ ۵۴

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش