باز کردن منو اصلی

۵۳ (قمری)، پنجاه و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سی‌ام دسامبر سال ۶۷۲ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰  ۶۰  ۷۰  ۸۰ 

سال: ۵۰ ۵۱ ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ ۵۵ ۵۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش