۵۲ (قمری)، پنجاه و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با یازدهم ژانویه سال ۶۷۲ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰  ۶۰  ۷۰  ۸۰ 

سال: ۴۹ ۵۰ ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ ۵۴ ۵۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش