۵۲۳ (قمری)، پانصد و بیست و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با اول ژانویه سال ۱۱۲۹ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰ 

سال: ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ - ۵۲۳ - ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش