۵۲۶ (قمری)

۵۲۶ (قمری)، پانصد و بیست و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سی‌ام نوامبر سال ۱۱۳۱ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۴۹۰  ۵۰۰  ۵۱۰  ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰ 

سال: ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ - ۵۲۶ - ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش