پنجاه و سه نفر

(تغییرمسیر از ۵۳ نفر)

۶ نفر و ۴۰ نفر و ۳ نفر و ۴ نفر، معروف به جمع ۵۳ نفر، گروهی از زندانیان سیاسی در ایران بودند که در دوران رضاشاه در سال ۱۳۱۶ خورشیدی بازداشت و در زندان قصر محبوس شدند.

بیشتر این زندانیان، گرایش‌هایی به مکتب‌ها و ایده‌های تازه ترجمه و مطرح شدهٔ سوسیال دموکراسی یا کمونیسم-انترناسیونالیسم یا سوسیالیسم ملی‌گرایانه یا افکار بینابینیِ تثبیت‌نشده داشتند. ۵۳ نفر، بیشترشان ایده‌آلیست‌هایی بودند که ریشه‌های تاریخی-اجتماعی و دینی (اسلامی) خود را حفظ کرده و سکولاریسم (جدایی سیاست و ادارهٔ اجتماع از مذهب و شریعت) و اندیشه‌های ضد دینی برای بیشترشان حتی افراطی‌ترین‌هایشان مطرح نبود.

شش نفر:

و چهل نفر:

و سه نفر:

و چهار نفر:

منابعویرایش

  • پروندهٔ ۵۳ نفر، بزرگ‌ترین دستگیری سیاسی دوران رضاخان
  • خاطرات انور خامه‌ای، پنجاه و سه نفر، ص۲۷۰
  • زندان قصر یکی از ارکان تاریخ معاصر ایران است (قسمت ۵۳ نفر)
  • پنجاه و سه نفر کتابی از بزرگ علوی در مورد گروه ۵۳ نفر
  • پنجاه و سه نفر
  • آبراهامیان، یرواند (۱۳۷۸ایران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ترجمهٔ کاظم فیروزمند، حسن شمس آوری، محسن مدیر شانه‌چی، نشر مرکز، ص. صص۱۴۴–۱۴۵