۱۳۱۶ (خورشیدی)

سال ۱۳۱۶ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۱۶ هجری خورشیدی


سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۲۸۰ ۱۲۹۰ ۱۳۰۰ ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۰
سال‌ها: ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹

رویدادهاویرایش

دستگیری اولین زندانیان سیاسی معروف به ۵۳ نفر در دوران رضاشاه.

زادروزهاویرایش

تاریخ نامشخص

درگذشت‌هاویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش