باز کردن منو اصلی

۱۳۱۶ (خورشیدی)

سال ۱۳۱۶ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

رویدادهاویرایش

دستگیری اولین زندانیان سیاسی معروف به ۵۳ نفر در دوران رضاشاه.

زادروزهاویرایش

تاریخ نامشخص

درگذشت‌هاویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش