۱۳۱۶ (خورشیدی)

سال ۱۳۱۶ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

سال ۱۳۱۶ هجری خورشیدی


سده‌ها: سده ۱۳ - سده ۱۴ - سده ۱۵
دهه‌ها: ۱۲۸۰ ۱۲۹۰ ۱۳۰۰ ۱۳۱۰ ۱۳۲۰ ۱۳۳۰ ۱۳۴۰
سال‌ها: ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹

رویدادها

دستگیری اولین زندانیان سیاسی معروف به ۵۳ نفر در دوران رضاشاه.

زادروزها

تاریخ نامشخص

درگذشت‌ها

منابع

پیوند به بیرون