۵۵۰ (قمری)

۵۵۰ (قمری)، پانصد و پنجاهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهاردهم مارس سال ۱۱۵۵ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰  ۵۷۰  ۵۸۰ 

سال: ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ - ۵۵۰ - ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش