۵۵۳ (قمری)

سال هجری قمری

۵۵۳ (قمری)، پانصد و پنجاه و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نهم فوریه سال ۱۱۵۸ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰  ۵۷۰  ۵۸۰ 

سال: ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ - ۵۵۳ - ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش