۵۵۵ (قمری)

سال هجری قمری

۵۵۵ (قمری)، پانصد و پنجاه و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با نوزدهم ژانویه سال ۱۱۶۰ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰  ۵۷۰  ۵۸۰ 

سال: ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ - ۵۵۵ - ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش

وابسته

ویرایش