۵۵۶ (قمری)

۵۵۶ (قمری)، پانصد و پنجاه و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفتم ژانویه سال ۱۱۶۱ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰  ۵۷۰  ۵۸۰ 

سال: ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ - ۵۵۶ - ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش