۵۵۹ (قمری)

سال هجری قمری

۵۵۹ (قمری)، پانصد و پنجاه و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفتم دسامبر سال ۱۱۶۳ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۲۰  ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰  ۵۷۰  ۵۸۰ 

سال: ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ - ۵۵۹ - ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲

رویدادها ویرایش

مناسبت‌ها ویرایش

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش