۵۶۵ (قمری)، پانصد و شصت و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوم اکتبر سال ۱۱۶۹ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰  ۵۷۰  ۵۸۰  ۵۹۰ 

سال: ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ - ۵۶۵ - ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش