۵۶۶ (قمری)، پانصد و شصت و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و یکم سپتامبر سال ۱۱۷۰ میلادی است.

سده: سده ۵ - سده ۶ - سده ۷
دهه: ۵۳۰  ۵۴۰  ۵۵۰  ۵۶۰  ۵۷۰  ۵۸۰  ۵۹۰ 

سال: ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ - ۵۶۶ - ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش